Een blik op de HR-cyclus binnen een organisatie!

  • Kwaliteit
  • augustus 9, 2023
  • Comments Off
hr cyclus

Een HR-cyclus verwijst naar de verschillende stappen en processen die worden gevolgd door de Human Resources (HR) afdeling van een organisatie om het personeelsbeheer en de ontwikkeling van werknemers te optimaliseren. Het doel van een HR-cyclus is om de prestaties en betrokkenheid van werknemers te verbeteren, talent te ontwikkelen, en strategische doelstellingen van de organisatie te ondersteunen.

De exacte invulling van een HR-cyclus van learned kan variëren afhankelijk van de organisatie en de industrie, maar typisch omvat het de volgende fasen:

  1. Werving en selectie: Dit is het proces waarbij nieuwe werknemers worden aangetrokken en geselecteerd om openstaande posities binnen de organisatie te vervullen. Het omvat het opstellen van vacatures, het screenen van cv’s, het houden van sollicitatiegesprekken en het uiteindelijk kiezen van de meest geschikte kandidaten.
  2. Onboarding: Nadat nieuwe medewerkers zijn aangenomen, wordt er een onboarding-proces opgesteld om hen effectief te integreren in de organisatie. Dit omvat vaak introductietrainingen, het verstrekken van essentiële informatie over het bedrijf en de functie, en het helpen van nieuwe medewerkers om zich snel thuis te voelen in hun nieuwe rol.
  3. Performance management: Dit is een continu proces waarbij de prestaties van werknemers worden beoordeeld en gemonitord. Het omvat doelstellingen, regelmatige evaluaties, feedbackgesprekken en het belonen of ontwikkelen van werknemers op basis van hun prestaties.
  4. Ontwikkeling en training: HR-cycli omvatten vaak het identificeren van de behoeften aan training en ontwikkeling binnen de organisatie en het aanbieden van relevante trainingen om de vaardigheden en kennis van werknemers te verbeteren.
  5. Beloning en compensatie: HR speelt een cruciale rol bij het bepalen van het beloningsbeleid van de organisatie. Dit omvat salarisbesprekingen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere vormen van compensatie.
  6. Loopbaanontwikkeling: Dit gaat over het helpen van werknemers bij het plannen van hun carrière binnen de organisatie. Het kan loopbaangesprekken omvatten, waarin de ambities en doelen van werknemers worden besproken, evenals mogelijke groeimogelijkheden binnen de organisatie.
  7. Uitstroom en offboarding: Wanneer werknemers de organisatie verlaten, is het de verantwoordelijkheid van HR om een zorgvuldig uitstroomproces te volgen, inclusief afhandeling van administratieve zaken en exit-interviews om waardevolle feedback te verzamelen.

De HR-cyclus is een continu proces dat zich herhaalt naarmate de organisatie en haar medewerkers groeien en veranderen. Het helpt bij het optimaliseren van het personeelsbeheer, het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers en het behalen van de organisatiedoelstellingen op lange termijn.

Previous «
Next »