• Homepage
  • >
  • Personeel
  • >
  • Hoe heeft corona een blijvende stempel op de werkvloer gedrukt?

Hoe heeft corona een blijvende stempel op de werkvloer gedrukt?

  • Kwaliteit
  • maart 14, 2024
  • Comments Off
Hoe heeft corona een blijvende stempel op de werkvloer gedrukt

De corona periode was voor iedereen een heftige tijd. Het sociale leven werd ingeperkt en er was angst om ziek te worden. Ook op de werkvloer was de impact groot. Werknemers moesten zoveel mogelijk thuiswerken. Meetings vonden vooral via een scherm plaats. Zorgverleners konden juist niet thuis blijven en maakten soms extra lange dagen. De pandemie ligt nu achter ons. Toch zijn er nog steeds gevolgen van corona op de werkvloer waar te nemen.

Meer thuiswerken

Een van de gevolgen van corona op de werkvloer is dat meer mensen thuiswerken. 1 op de 3 Nederlanders werkt nu regelmatig thuis. Deze groep werkt niet alleen thuis, maar ook op kantoor. Fulltime thuiswerken komt weinig voor.

Sinds corona hebben zowel werkgevers als werknemers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers thuis productiever zijn. Er gaat geen tijd verloren aan file en er is er meer ruimte om privé en werk te combineren. Werkgevers investeren sinds de pandemie vaker in thuiswerken door werknemers thuis goede voorzieningen te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een ergonomische bureaustoel of een goede laptop. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in thuiswerkvergoedingen en het mogelijk maken van online vergaderingen.

Thuiswerken kan ook nadelen hebben. Medewerkers hebben minder sociale contacten en effectief samenwerken kan lastig zijn. De scheiding tussen werk en privé kan vervagen. Ook zijn er werknemers die thuis minder routine hebben en zich minder goed kunnen focussen. Ondanks de mogelijke nadelen is thuiswerken na corona een blijvertje.

Vaker online vergaderen

Sinds corona wordt er meer online vergaderd. Dit komt o.a. omdat een deel van het team sinds de pandemie gedeeltelijk thuis werkt. Ook wordt er vanuit duurzaam oogpunt regelmatiger gekozen voor een online meeting. Deze meetings vinden vaker na werktijd en in het weekend plaats dan fysieke vergaderingen. Digitaal vergaderen kan frustraties opleveren. Bijgeluiden, een trage verbinding en vastlopend beeld maken een meeting minder effectief. Bedrijven investeren daarom sinds corona steeds meer in goede digitale vergaderruimtes.

Gewijzigde selectie

Sinds de pandemie worden er veel meer digitale sollicitatiegesprekken gesprekken gevoerd. Sollicitanten worden vaker geselecteerd op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Tijdens de corona periode is ervaren hoe belangrijk deze eigenschappen zijn. Ook krijgen sollicitanten regelmatig de vraag of ze bereid zijn meer kilometers te maken wanneer gedeeltelijk thuiswerken een optie is. Werkzoekende zijn vaker op zoek een job die beter te combineren is met hun privésituatie. De mogelijkheid om thuis te werken is belangrijker geworden bij het selecteren van een geschikt vacatures.

Met meer thuiswerken, online meetings en digitale sollicitatiegesprekken heeft corona een blijvend stempel op de werkvloer gedrukt.

Previous «
Next »