Steeds meer jongeren een eigen bedrijf

  • Kwaliteit
  • maart 2, 2018
  • Comments Off

Steeds meer jongeren beginnen een eigen bedrijf. Dit komt mede omdat de jeugdwerkloosheid op het moment net zo hoog is als in 1982. Dit zet heel veel jongeren aan om hun eigen bedrijf te beginnen. Maar er zijn nog meer redenen waarom jongeren ervoor kiezen om voor zichzelf te beginnen.

Jongeren

Het aantal werkenden stijgt al een tijdje. Het aantal werkloze jongeren neemt ook af. Dit komt niet omdat steeds meer jongeren aan het werk gaan. Want jongeren kiezen er vaak voor om pas te gaan werken nadat ze klaar zijn met leren. Toch neemt het aantal freelancers erg toe. Een grote groep jongeren kiest er bewust voor om een eigen bedrijf te beginnen dit is mede omdat er veel moeilijkheden zijn in de arbeidsmarkt maar ook veel andere redenen hebben hier mee te maken. Het is zelfs zo dat jonge mensen liever een eigen bedrijf beginnen dan dat ze geld verdienen in het bedrijfsleven en dus voor iemand moeten werken.

Startende onderneming

Veel jongeren vinden een goede balans tussen werk en privéleven erg belangrijk. Dit wordt voor de jongeren zelfs steeds belangrijker. Wat ook steeds belangrijker wordt gevonden door jongeren is een hoog salaris. Veel jongeren hebben ook liever een eigen bedrijf waar ze minder verdienen dan een baan bij een bedrijf waar ze dubbel zoveel verdienen. Wat ook voor jongeren doorslaggevend is om een eigen bedrijf te beginnen is dat er simpelweg geen geschikte vacatures openstaan op de arbeidsmarkt. Veel jongeren vinden ook dat als ze bij een bedrijf zouden werken ze de baanzekerheid te laag vinden.

Internet

Het internet speelt ook een hele grote rol bij de stijging van de eigen bedrijven onder de jongeren. Dit komt omdat ze met een goed idee door het internet iedereen kunnen bereiken met dit idee. De kosten van het maken van een eigen website zijn daarnaast relatief laag en kan ook heel makkelijk zelf gedaan worden. En dat terwijl het bereik van zo’n website wereldwijd kan zijn. Veel jongeren hebben geen eigen kantoor maar kiezen ervoor om flexplekken te huren. Er wordt ook verwacht dat het aantal freelancers onder de jongeren blijvend zal toenemen. Zo wordt op 1 januari 2015 de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd, waardoor het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt om werknemers in dienst te nemen. Ze zullen dan naar verwachting meer gebruik gaan maken van flexibele arbeidskrachten.

 

Previous «
Next »