Wat is employee advocacy en hoe gebruik je het?

  • Rogier
  • december 3, 2021
  • Comments Off
hoe gebruik je employee advocacy

Slimme bedrijven investeren in een duurzame merkstrategie. Zij begrijpen dat korte termijn marketing en -advertising niet werkt en hebben hun pijlen gericht op de lange termijn en menselijke engagement. Menselijke engagement is waar de algoritmes van social-media kanalen op draaien en de voorkeur aan geven. Terecht. Jij staat toch ook niet buiten tegen een pand met een logo te praten? Je wilt de persoon binnen spreken met wie je een gesprek kunt voeren. 76 procent van de mensen geeft dan ook aan dat ze content van ‘normale’ mensen meer vertrouwen dan van een merk. Jouw personeel is online dus sterker dan marketing, communicatie, recruitment, HR en sales bij elkaar. Maar dan moeten ze wel het gevoel hebben dat zij het speerpunt van je bedrijf zijn: maak daarom kennis met employee advocacy.

Employee advocacy is het zichtbaar maken van jouw organisatie door de medewerkers, laten we het ambassadeurschap noemen. Alles wat medewerkers posten over jouw organisatie, draagt bij aan het merkverhaal en het beeld naar de buitenwereld toe. Waarschijnlijk investeert jouw bedrijf al tijd en geld in social media. Toch zien we nog steeds dat een essentieel onderdeel vaak mist: investeren in een programma voor medewerkers. Zelfs als bedrijven het concept begrijpen en de waarde ervan inzien, merken we dat een dergelijk strategisch programma lastig te verkopen is aan directie en management. Zij willen bewijs, onderzoek en statistieken. 

employee advocacy

Employee advocacy cijfers

98 procent van de medewerkers van een bedrijf gebruikt tegenwoordig minimaal een social-mediaplatform voor persoonlijk gebruik, van wie 50 procent uit zichzelf al post over werk. Een aanbeveling van een vriend of familielid zorgt voor 83 procent van de mensen dat ze sneller een product of dienst kopen. 58,8 procent van de medewerkers in een formeel employee advocacy-programma spenderen meer dan vijf uur per week op social media met werkgerelateerde content. Medewerkers bij een bedrijf zonder een dergelijk programma brengen slechts 31,8 procent meer dan vijf uur online per week door.

Medewerkers die deelnemen aan een social employee advocacy-programma hebben 10 procent organische groei van hun sociale netwerken per jaar.

87,2 procent van de ondervraagden vinden employee advocacy waardevol om hun professionele netwerken uit te breiden en 76 procent geeft aan dat het ze helpt op de hoogte te blijven van industrie gerelateerde trends.

Het duurt niet alleen ontzettend lang om te bouwen aan het merkverhaal, de online zichtbaarheid, het volgers bestand en vertrouwen. Corporate pagina’s op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram kunnen niet alles alleen dragen en hebben vaak een slecht volgers bestand. Het bestaat meestal uit mensen die iets van het bedrijf willen. En juist daarom zijn jouw mensen het geheim naar het volledig benutten van alle social-media marketing.

Wat is employee advocacy en hoe gebruik je het

Privé personen worden veel sneller gevolgd dan corporate pagina’s

Elke post gedeeld door een medewerker kan leiden tot honderden nieuwe connecties. Zij hebben namelijk gemiddeld tien keer meer volgers dan corporate pagina’s. Netwerken van medewerkers bestaan niet alleen uit familie en vrienden, ook uit vorige collega’s, klanten, prospects en andere like-minded professionals. Precies de mensen die je als organisatie wilt bereiken. De mogelijkheid om met een breder publiek in contact te komen en te bouwen aan een duurzaam en sterk merk is waanzinnig.

Het is de verantwoordelijkheid van het leiderschap om een cultuur te creëren waarin medewerkers positieve berichten willen posten over het bedrijf waar ze werken. Met een veilige omgeving voor feedback en waarin ze invloed kunnen uitoefenen op de richting van de organisatie met eigen verantwoordelijkheden. Daarvoor is een teambreed en duurzaam ondersteuningssysteem, zoals Social Seeder of Smarp, ideaal. Tools die niet alleen iedereen op de hoogte houden van wat er speelt, maar waarmee je ook feedback kunt vragen aan medewerkers en waar ze content mee kunnen uploaden en vanaf kunnen halen om te delen op social media. En ja, dat kost geld en tijd. 

Denk bij een merkstrategie dus verder dan een logo, huisstijl of campagne. Het gaat echt steeds meer om de mensen. En de meest belangrijke om mee te starten zijn de medewerkers. Vaak willen medewerkers echt wel. Voor hen is het namelijk de manier om hun expert status te claimen bij professionele communities door content van het bedrijf te gebruiken met interessante inzichten en invalshoeken. Alleen hebben ze hulp nodig bij de wat, hoe en waar vragen.

We zien dat communicatie en marketing steeds vaker HR collega’s meenemen. Een geweldige ontwikkeling als je in staat bent corporate en employer branding samen te laten komen. Dan ontstaat er namelijk daadwerkelijk magie. Als je weet wat er speelt kun je mooie verhalen maken en met de juiste verhalen bind je weer meer mensen aan je.

Waar kom jij je bed voor uit? Als je dit van jouw mensen nog niet weet, kun je ook niet van ze verwachten dat ze ambassadeur voor je worden. Het is niet voor wat hoort wat. Of de bedoeling om ze in te zetten als levende billboards. Als je echt voor duurzaam resultaat gaat, moeten ze intrinsiek gemotiveerd zijn hierover te vertellen op social media. Het moet dus vanaf het begin al kloppen: de cultuur van de organisatie moet matchen met die van de medewerkers. Daarvoor moet je de diepte in gaan en continu het gesprek met elkaar voeren. Het gaat niet meer puur om eisen, ervaring en kennis. Het gaat om achterhalen waar de medewerker gelukkig van wordt en wat de organisatie te bieden heeft. Als dit samenkomt, heb je de juiste kick-start voor het ambassadeurschap voor je personeel.

Wat is employee advocacy
Previous «
Next »