MKB en winstvrijstelling. Wat heb ik hieraan?

  • Kwaliteit
  • maart 20, 2017
  • Comments Off

De MKB winstvrijstelling

Als MKB kom je in aanmerking voor een winstvrijstelling als je een ondernemer bent voor inkomensbelasting, waardoor je je belastbare winst kunt verlagen. De voorwaarden om in aanmerking te komen van de vrijstelling zijn belangrijk, en verdienen dan ook een woordje uitleg.

De voorwaarden van de MBK-winstvrijstelling bij de belastingdienst MKB

De MKB winstvrijstelling houdt eigenlijk in dat er een bepaald percentage van de fiscale winst mag worden afgetrokken. Dit is de winst die na het toepassen van de zelfstandigenaftrek en toevoeging aan het pensioen overblijft. De inkomstenbelasting is op dit bedrag van toepassing. Daarbij is de vrijstelling ook toepasselijk op de stakingswinst.

Je moet ondernemer zijn van de inkomstenbelasting om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, en dat wordt bepaald op basis van een aantal criteria (met betrekking tot je winst, je opdrachtgevers en zelfstandigheid).

Het MKB vrijstellingspercentage

Voor 2014, 2015 en 2016 is het percentage van die vrijstelling 14%, waardoor het tarief voor de inkomstenbelasting daalt. Dit is echter een globale uitdrukking, aangezien het effectieve tarief ook wordt bepaald door aspecten zoals de hypotheekrenteaftrek.

Verlaging van het belastbaar verlies

Het concept winst moet echter rekenkundig geïnterpreteerd worden: het kan dus zowel positief als negatief zijn. In het negatieve geval gaat het om verlies, en ook dan dient het resultaat verminderd te worden met het MKB vrijstellingspercentage.

Er is een speciale reden voor dat de MKB winstvrijstelling ook bij verlies wordt toegepast. Al dit niet zou gebeuren, dan zou de door de ondernemer behaalde winst met 1 of meer verliesjaren, tegen een lager tarief belast worden dan diezelfde winst zonder verliesjaren. Dankzij een winstvrijstelling wordt dit voorkomen.

Waaruit bestaat de ondernemersaftrek die nodig is voor een MKB-winstvrijstelling?

Voor je recht hebt op een winstvrijstelling moet je eerst bepaalde zaken van de winst aftrekken, de zogenaamde ondernemersaftrek. Dit omvat de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de startersaftrek (al dan niet bij arbeidsongeschiktheid), de stakingsaftrek en de aftrek bij speur -en ontwikkelingswerk.

Een rekenvoorbeeld van de vrijstelling bij de belastingdienst MKB

Joris de Man is ondernemer en heeft een winst van 50.000 euro. De zelfstandigenaftrek waar hij recht op heeft bedraagt 6.300 euro, en hij doteert 6.000 euro aan zijn oudedagreserve. Hierdoor komt zijn fiscale winst uit op 37.700 euro. Na de toepassing van de MKB-winstvrijstelling waar hij recht op heeft (van 14 %, in zijn geval dus 5.278 euro) bedraagt de uiteindelijke fiscale winst nog 32.422 euro.

Previous «
Next »